Tuesday, November 22, 2016

Tutorial D2 - Ultrasonic Module, Led, buzzer

1) Copy code di sini 
/*

created by engrzihadmahmud
Dec 2016

*/

#define echoPin 7 // Echo Pin
#define trigPin 8 // Trigger Pin
#define LEDPin 13 // Onboard LED

int maximumRange = 5000; // Jarak maksimum yang dikehendaki
int minimumRange = 0; // Jarak minimum yang dikehendaki
long duration, distance; // Tempoh yang digunakan untuk mengukur jarak
int peizoPin = 12;

void setup() {
 Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(LEDPin, OUTPUT); // Penggunaan LED
}

void loop() {
/* Berikut adalah kitaran trigPin/echoPin yang digunakan untuk pengiraan jarak objek terdekat
dengan memantulkan gelombang bunyi */

 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);

 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);

 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 //Pengiraan jark dilakukan di sini (cm)berdasarkan kepada kelajuan bunyi
 distance = duration/58.2;

 if (distance <=10){
  //Serial.println("led on");
  //Serial.println(distance);
  digitalWrite(LEDPin, HIGH);
   tone(peizoPin,2000);
    delay(200);
    tone(peizoPin,1000);
    delay(200);
    tone(peizoPin,2000);
    delay(200);
    tone(peizoPin,1000);
    delay(200);
    noTone(peizoPin);
 }
 else{
   //Serial.println("led off");
    //Serial.println(distance);
   digitalWrite(LEDPin, LOW);
    noTone(peizoPin);
 }}2) Paste ke dalam window arduino

3) Sambungkan alatan seperti di bawah

Arduino Uno
Ultrasonic Sensor x 1
220 ohm perintang x 2 
Led x 1
Buzzer x 1
Jumper wires
Breadboard x 1
Buzzer x 1No comments:

Post a Comment