Lanjutan

ArduBlock


Install ArduBlock di Window 7.

Rujuk di sini (https://learn.sparkfun.com/tutorials/alternative-arduino-interfaces/ardublock)
*************
Calling function di arduino:

(http://playground.arduino.cc/Code/Function#Syntax)


kelebihan:

1) Tak perlu tulis code banyak banyak di dalam kurungan void loop
2) Hanya masukkan calling function (kalau dalam gambar tu adalah blinkLED(); dan blinkLED2();
3) Operasi untuk blinkLED(); dan blinkLED(); di letakkan di bahagian bawah iaitu void blinkLED(); dan void blinkLED2();
4) Percaya atau tidak? trylah. Ianya cuma perlukan arduino uno.

Releven:

Dalam satu proses operasi IC/arduino, hanya gunakan satu loop sahaja iaitu void loop. Manakala yang lain hanya calling function. Pernah tahu berkenaan dengan APM untuk drone? patutlah kita nampak ianya mempunyai line of code yang panjang, ianya hanya calling function.

Tak cuba tak tahu, dah cuba baru tahu.

Code saya tuliskan di bawah.

//Calling function

void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop(){
  blinkLED();
  delay(2000);
  blinkLED2();
  delay(2000);
}

void blinkLED() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(200);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(200);              // wait for a second
}

void blinkLED2(){
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
}

***********************
Menggunakan transistor untuk menggantikan relay sebagai suis.

* Kelebihan menggunakan transistor sebagai suis adalah kerana ianya tidak bersifat mekanikal seperti relay.
* Oleh itu ianya akan bertindak lebih cepat daripada relay.
* Arduino juga boleh digunakan untuk mengawal transistor ini samada On/Off.

Link terbaik untuk dijadikan rujukan adalah daripada website arduino.cc sendiri. Kita semua boleh rujuka dari sini (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/TransistorMotorControl).

Salah satu link tambahan terbaik untuk dijadikan rujukan ialah di sini. Penerangan yang ringkas dan mudah difahami. (https://itp.nyu.edu/physcomp/labs/motors-and-transistors/using-a-transistor-to-control-high-current-loads-with-an-arduino/).

*************************

Menggunakan 2 arduino dalam satu projek?

http://www.instructables.com/id/I2C-between-Arduinos/
No comments:

Post a Comment