STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

1. Lockheed Martin juga memulakan program memupuk bidang sains dan matematik kepada pelajar di sekolah rendah untuk menambahkan minat pelajar dan memberi pemahaman yang kukuh kepada Sains, Teknologi dan matematik melalui program program yang dijalankan dan salah satu aktiviti yang diadakan ialah pengaturcaraan (programming) !


2. Flitetest juga tidak ketinggalan menyediakan satu platform yang berorientasikan kapal terbang rc sebagai satu medium pengajaran untuk murid mereka di Amerika Syarikat. Mereka mempunyai banyak peringkat dari sekolah rendah kepada pelajar kolej. Siapa bagitahu RC tiada kaitan dengan programming?


No comments:

Post a Comment