Saturday, May 12, 2018

Tutorial C3 – Ultrasonic dan paparan jarak

1) Bina block di bawah menggunakan ardublock dan seterusnya muat naik ke arduino.
2) Sambungkan alatan seperti di bawah.3) Untuk melihat jarak yang diukur oleh sensor tersebut, klik Tools seterusnya Serial Monitor.4) Gunakan tangan anda dan letakkankannya di hadapan ultrasonic sensor. Lihat pada window arduino yang muncul dan memberikan bacaan untuk mengetahui jarak di antara tangan anda dan sensor ultrasonic tersebut.
No comments:

Post a Comment