Saturday, May 12, 2018

Tutorial D1 - Ultrasonic Module, Led, buzzer

1) Bina block di bawah menggunakan ardublock dan seterusnya muat naik ke arduino.
2) Sambungkan alatan seperti di bawah

Arduino Uno x 1
Arduino ProtoBoard x 1
Ultrasonic Sensor x 1
220 ohm perintang x 2 
Led x 1
Buzzer x 1
Jumper wires
Breadboard x 1
Buzzer x 1


No comments:

Post a Comment